BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Toruń

Czerwony – w trakcie realizacji.
Czarny – zrealizowane.
Niebieski – nadzór inspektorski.

TORUŃ

szczegóły
  1. Remont ul. Ligi Polskiej w Toruniu na odcinku od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Szosa Lubicka.

  2. Przebudowa ul. Łódzkiej w Toruniu polegająca na budowie ciągu pieszego z dopuszczonym ruchem rowerowym oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Miodowej do ul. Zdrojowej.

  3. Przebudowa ul. Elektrycznej w Toruniu.

  4. Remont nawierzchni alejki w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu.

  5. Remont ul. Rumiankowej w Toruniu.

AUTOSTRADA A1

szczegóły
  1. Prace konieczne do wykonania w ramach budowy autostrady A1 Toruń-Stryków: Odcinek I Czerniewice – Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366
szczegóły
Szczegóły realizacji