BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Powiat Włocławski

Czerwony – w trakcie realizacji.
Czarny – zrealizowane.
Niebieski – nadzór inspektorski.

GMINA CHOCEŃ

szczegóły

1. Opracowanie projektu budowlanego, stałej organizacji ruchu i kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190711C Śmiłowice – Nowa Wola” i niezbędnych opracowań do realizacji tej inwestycji.

2. Opracowanie projektu budowlanego, organizacji ruchu i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie budowy drogi gminnej na dz. nr 45/32 i części działki 45/44 i niezbędnych opracowań do realizacji tej inwestycji – karty informacyjnej i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Opracowanie projektu budowlanego , organizacji ruchu i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 190762C (dr. gm. nr. 190705C jezioro Borzymowskie ) i niezbędnych opracowań do realizacji tej inwestycji – karty informacyjnej i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

4. Przebudowa ulicy Polnej, Paderewskiego, Wrzosowej i Bukowej w Choceniu.

GMINA LUBRANIEC

szczegóły

1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
-Przebudowa drogi gminnej Nr 190618C Kazanie- Turowo dł. Ok. 1580mb,
-Przebudowa drogi gminnej Nr 190694C Dobierzyn dł. Ok. 960mb, oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

2. Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania :  „Przebudowa dróg gminnych – II etap. Przebudowa drogi gminnej Nr 192014C ul. Stary Rynek w Lubrańcu”.

3. Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania : „Przebudowa dróg gminnych – II etap. Rozbudowa drogi gminnej nr 190618 C Kazanie –Turowo”.

STAROSTWO POWIATOWE

szczegóły

1. Usługi w zakresie pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2913C w km 0+363 z przebudową chodnika w miejscowości Lubraniec.”

2. Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadnia „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice- Wilkowiczki w miejscowości Wilkowiczki długość 0,995 km”

3. Przebudowa drogi ul. Wiązowej, Reja, Brzozowej, Jodłowej oraz przebudowa dróg gminnych nr 190770C, 190723C i drogi powiatowej nr 2909c w miejscowości Choceń

4. Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: „Przebudowa ul. Aptecznej w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2928C  Modlibórz – Kłóbka – Chodecz”.

5. Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo-Lubraniec w m. Redecz Wielki”.

GMINA KOWAL

szczegóły
  1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 w miejscowości Rakutowo, polegająca na budowie chodnika w km 20+952,98 : km 22+160.

GMINA CHODECZ

szczegóły
  1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz -gr.woj-(Dąbrowice).

GMINA IZBICA KUJAWSKA

szczegóły
  1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska.

GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI

szczegóły
  1. Opracowanie dok. dla zad.: ,,Rozbudowa ulic Pogodnej oraz Szkolnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubieniu Kujawskim”

  2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubieniu Kujawskim”