BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Powiat Świecki

Czerwony – w trakcie realizacji.
Czarny – zrealizowane.
Niebieski – nadzór inspektorski.

GMINA DRAGACZ

szczegóły

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Dolna Grupa-Grupa”.

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w miejscowości Dolna Grupa polegająca na budowie kanalizacji deszczowej oraz remoncie nawierzchni od km 20 + 227 do km 21 + 127

3. Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na działkach nr 3119/1, 3120/1, 3121/1”

GMINA PRUSZCZ

szczegóły

  1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Okrężna.
  2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Słoneczna.
szczegóły
Szczegóły realizacji