BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Powiat sierpecki

Czerwony – w trakcie realizacji.
Czarny – zrealizowane.
Niebieski – nadzór inspektorski.

GMINA SZCZUTOWO

szczegóły

1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór – Słupia.”

2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Podlesie – Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk.”