BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Powiat Bydgoski

Czerwony – w trakcie realizacji.
Czarny – zrealizowane.
Niebieski – nadzór inspektorski.

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH.

szczegóły

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno Ul. Akacjowa na odcinku ok. 135 m do skrzyżowania z ul. Wyczółkowskiego w kierunku Gogolina , województwo kujawsko – pomorskie, powiat Bydgoski.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno – Dyblin na odcinku Kłokock – Wielgie od km 5+238 do km 13+ 158, dł 7,920 km.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowie udowa drogi wojewódzkiej na 272 w miejscowości Dolna Grupa polegająca na poszerzeniu łuku, budowie kanalizacji deszczowej, w tym zbiornika retencyjno – infiltracyjnego ora budowie ścieżki rowerowej od km 21+127 do km 21+197”
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w miejscowości Dolna Grupa polegająca na budowie kanalizacji deszczowej oraz remoncie nawierzchni od km 20+227 do km 21+127”
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brzeźć Kujawski –Gostynin na odcinku Kowal – granica województwa od km 19+117 do km 34+027”

GDDKiA BYDGOSZCZ.

szczegóły

1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zadania „ Prace konieczne do wykonania w ramach budowy autostrady A1 Toruń –Stryków. Odcinek I; Czerniewice – Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II; Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366

szczegóły
Szczegóły realizacji