BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Powiat Tucholski

Czerwony – w trakcie realizacji.
Czarny – zrealizowane.
Niebieski – nadzór inspektorski.

GMINA TUCHOLA.

szczegóły

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Bractwa Kurkowego i przyległych wraz z ich Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pt „Budowa chodnika przy drodze odwodnieniem.” Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonaną w oparciu o dokumentację, o której mowa w ust. 1
2. Opracowanie dokumentacji miejsc postojowych przy przedszkolu Nr 1 na Ul. Bydgoskiej. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, oraz uzyskaniu wymaganych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na budowę miejsc o pozwolenie na budowę. Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycja wykonaną w oparciu o dokumentację, o której mowa w ust. 1

szczegóły
Szczegóły realizacji
szczegóły
Szczegóły realizacji