BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Powiat Wąbrzeski

Czerwony – w trakcie realizacji.
Czarny – zrealizowane.
Niebieski – nadzór inspektorski.

GMINA RYŃSK

szczegóły

1. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ścieżki pieszo – rowerowej stanowiącej połączenie ścieżki pieszo – rowerowej przy ulicy Kętrzyńskiego w Wąbrzeźnie z zaprojektowaną ścieżką pieszo – rowerową Wąbrzeźno – Myśliwiec.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Wąbrzeźno – Myśliwiec we wsi Myśliwiec gmina Wąbrzeźno.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1723c Wałycz – Wałyczyk km 0+000 ÷3+228.

GMINA PŁUŻNICA

szczegóły

1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica”

2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 070126C w miejscowości Wieldządz” . Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych w zadaniu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 070126C w miejscowości Wieldządz na odcinku o długości ok. 2,734 km.

3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w m. Płużnica”

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

szczegóły

1. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej na 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska. Dokumentacja dotyczy odcinka drogi w miejscowości Mgowo. „Przebudowa oraz budowa chodnika do boiska sportowego po prawej stronie drogi, budowę zatoki autobusowej, przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem zasilanym energią odnawialną.”
3. Wykonanie dokumentacji projektowej nr 1702C Płużnica – Józefkowo u miejscowości km Józefkowo od km 1+620 do km 2+090 strona lewa oraz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na okres prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple-Ryńsk w km 0+000 do km 6+660
5. Opracowanie dokumentacji technicznej projektu dla zadania  „Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno –Lembarg na odcinku  od km 0+000 do km 2+582”.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

szczegóły

1. Wykonaniu dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo- Płużnica od km 6+170 do km 7+160m Płużnica.

STAROSTWO POWIATOWE

szczegóły

1. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723 Wałycz – Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228”.

2. Nadzór Inwestorski dla zadania pn.:„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wąbrzeźno –Myśliwiec

szczegóły
Szczegóły realizacji