BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Oferta

 

Inwestor zastępczy:

 • Monitorowanie procesu przygotowania projektu

 • Kontrola przebiegu prac projektowych

 • Kontrola i optymalizacja kosztów inwestycji

 • Prowadzenie rozliczeń budowy

 • Przygotowanie kosztorysów budowlanych, inwestorskich i powykonawczych

 • Kontrola założeń budżetu inwestycji

 • Protokolarne odbiory finansowo-rzeczowe

 • Kontrola kosztorysów wykonawców

 • Prace projektowe

 • Doradztwo w sprawach techniczno-budowlanych

 • Udział w wyborze wykonawców oraz nadzór nad wykonawcami

 • Kontrola jakości wykonanych prac oraz ich zgodności z projektem i obowiązującymi przepisami

 • Zapewnienie stanowisk Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

 • Zapewnienie nadzoru przez Inspektorów branżowych

 • Doradztwo formalno-prawne w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej i zakończenia inwestycji (zgłoszenia lub pozwolenia na użytkowanie, a także innych niezbędnych dokumentów) • Nadzór inwestorski:

 • Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

 • Kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie

 • Kontrola zgodności wykonanych prac z projektem, obowiązującymi przepisami i normami oraz Prawem Budowlanym

 • Kontrola harmonogramu prowadzonych prac

 • Nadzór nad wszystkimi etapami procesu inwestycyjnego

 • Odbiory prac zanikających

 • Protokolarne odbiory finansowo-rzeczowe, pośrednie oraz końcowy

 • Kontrola założeń budżetu inwestycji • Ekspertyzy budowlane:

 • Ekspertyzy w zakresie konstrukcji zabytkowych

 • Ekspertyzy w zakresie przepisów p.poż.

 • Ekspertyzy rzeczoznawców budowlanych

 • Porady z zakresu przepisów Prawa Budowlanego

 •