BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Powiat Chełmiński

Czerwony – w trakcie realizacji.
Czarny – zrealizowane.
Niebieski – nadzór inspektorski.

GMINA CHEŁMNO.

szczegóły

1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Chełmno
a. Opracowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Ostrowiu Świeckim.
b. Opracowanie drugiej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Ostrowiu Świeckim
c. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry wraz z podziałami wg. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych o długości , km
d. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Klamrach wraz z podziałem wg. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych o długości 0,4 km e. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nowe Dobra – Podwiesk Kolno.

STAROSTWO POWIATOWE.

szczegóły

1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Podwiesk , wzdłuż drogi powiatowej nr 16216C Chełmno – Mniszek.

szczegóły
Szczegóły realizacji