BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Powiat Toruński

Czerwony – w trakcie realizacji.
Czarny – zrealizowane.
Niebieski – nadzór inspektorski.

GMINA ŁUBIANKA

szczegóły

1. Opracowanie projektów dla miejscowości Dębiny
– projekt budowy parkingu przy świetlicy wraz z odwodnieniem z kostki betonowej o powierzchni 550 m²
– projekt budowy zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej o powierzchni 30m²
– projekt wymiany nawierzchni boiska sportowego o nawierzchni trawiastej o wymiarach 30mx60m wraz z projektem ogrodzenia i łapaczami piłek
-projekt budowy placu zabaw wraz z ogrodzeniem
– projekt budowy chodnika przy drodze gminnej o długości 560m , szerokości 1,5m o nawierzchni z kostki brukowej.

GMINA OBROWO

szczegóły

1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie
– instalacja KSRG ( Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy)
– instalacja monitoringu wizyjnego
– instalacji alarmowej
Dla zadania inwestycyjnego pn. „Gminny Dom Kultury wraz z niezbędną infrastruktura w miejscowości Dobrzejewice.”
2. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 258 w miejscowości Silno w km 1+909 do km 2+501, strona lewa”
3. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „ Bdowa zaplecza sportowego wraz z świetlicą wiejską w miejscowości Głogowo, nr działki 72/7”
4. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej G101023C w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa.”
5. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kalinowej i Brzozowej w miejscowości Brzozówka.”
6. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „ Zmiana sposobu użytkowania przedszkola (200m²) na trzy lokale mieszkalne”
7. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestorskiego pn. „Przebudowa drogi gminnej Kawęczyn – Obrowo, od drogi krajowej nr 10 do drogi wojewódzkiej nr 258, (2,7 km)”
8. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestorskiego pn. „Gminny dom kultury wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dobrzejewice”
9. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Realizacja schodów i pochylni w związku z rewaloryzacją parku dworskiego przy budynku  Urzędu Gminy w Obrowie”
10. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:  „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z remontem drogi gminnej”
11. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głogowo  długości odcinka 2170mb”
12. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kawęczyn-Obrowo długości odcinka 1975mb”
13. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szembekowo  długości odcinka 2350mb’’
14. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Kopanino -Obory w m. Kopanino dz.ew.nr 216”

GMINA LUBICZ

szczegóły

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji na terenie Gminy Lubicz pn. „Przebudowa dróg gminnych : Ul. Słonecznej, Ul. Porannej, Ul. Lampkowskiego w Grębocinie”
2. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji na terenie Gminy Lubicz pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 470, obr. Grębocin- zjazd na drogę krajową nr 15”
3. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej zgodnie z ofertą . W ramach przedmiotu umowy zostanie opracowany projekt budowlany dla budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 654 we wsi Grabowiec , drogi serwisowej od zjazdu z drogi wojewódzkiej do drogi gminnej na działkach nr 182 i 244/46 utwardzenia placu przy kościele.
4. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo- wykonawczej dla budowy zatoki autobusowej wraz z peronem , przejścia dla pieszych oraz chodnika łączącego peronw obrębie projektowej zatoki i przejściem dla pieszych w Grabowcu przy drodze wojewódzkiej nr 654
5. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej dla budowy chodnika w Brzeźnie przy drodze wojewódzkiej nr 646
-projekt budowlano- wykonawczy
-kosztorys inwestorski
-kosztorys nakładczy
-zatwierdzony projekt stałej i czasowej organizacji ruchu

GMINA CHEŁMŻA

szczegóły

1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 551 krzyżowania Strzyżawa- Unisław – Wąbrzeźno z drogą gminna nr 100532C stanowiącą działkę nr 10 w obrębie ewidencyjnym Pluskowęsy.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 649 z drogą wewnętrzną będącą własnością gminy Chełmża stanowiącą działkę nr 165/2 w obrębie ewidencyjnym Pluskowęsy.
3. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 649 Pluskowęsy – Mlewo – Sierakowo na odcinku od km 0+800,7 do km 6+358,4

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG TORUŃ

szczegóły

1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Filomatów Pomorskich na odcinku pomiędzy budynkami o numerach 1 i 2 do numeru 3 w Toruniu. Zadanie nr 1 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań pn. „ Przebudowa ulicy Rodzinnej w Toruniu na odcinku od ul. Szczęśliwej do ulicy Przyjemnej wraz ze skrzyżowaniem. „ Zadanie nr 2 „Przebudowa ul. Przyjemnej w Toruniu na odcinku od ul. Rodzinnej do końca ulicy w stronę zachodnią.
2. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Skrzetuskiego na odcinku od ul. Pana Wołodyjowskiego do Ul. Kmicica w Toruniu.”
3. „Przygotowanie materiałów przetargowych na remont kapitalny ul. Sułkowskiego , Łyskowskiego – parking przy bloku nr 21 , Konstytucji 3-go Maja na odcinku od Ul. Ligi Polskiej do Ul. Olimpijskiej chodnik i ścieżka rowerowa.
4. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ul. Kaliskiej w Toruniu, zgodnie z notatką służbową z dnia 14 czerwca 2016r zwaną dalej dokumentacją.
5. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Twardej w Toruniu, zgodnie z notatką służbową z dnia 1 grudnia 2016r zwana dalej dokumentacją.
6. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Ul. Sieradzkiej w Toruniu, zgodnie z notatka służbową z dnia 9 listopada 2016r zwaną dalej dokumentacja.
7. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont ul. Ligi Polskiej w Toruniu na odcinku od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Szosa Lubicka”.
8. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Łódzkiej w Toruniu polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Miodowej do ul. Zdrojowej ”

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

szczegóły

1. Pełnienie funkcji inspektora Nadzoru dla zadania pn .:” Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń – Łążyn w km 0+000 – 4+427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń – Bybcz w km 0+000 – 4+506 dla dł. 4,506”

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2045C Steklin-Osówka

3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru  dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2025C Steklin-Osówka w km 0+000 do km 2+600 na długości 2,600 km i drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo-Osówka m. Osówka  na długości 0,388 km- o długości 2,884 km”   

4. Obsługa inwestycji dla budowy drogi rowerowej Turzno – Kamionki Małe w zakresie nadzoru inwestorskiego