BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Powiat płoński

Czerwony – w trakcie realizacji.
Czarny – zrealizowane.
Niebieski – nadzór inspektorski.

GMINA PŁOŃSK

szczegóły

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Mazowieckiej w Płońsku” 

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W PŁOŃSKU SP. Z O.O.

szczegóły

1.Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa ulicy 1 Maja polegająca na budowie jednokierunkowej ścieżki rowerowej oraz chodnika po obu stronach ulicy w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej „

2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”

3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kopernika do PKP oraz połączenia istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w Parku Wolności z ul. Kopernika w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej „

4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa parkingu przy ulicy Mazowieckiej w Płońsku w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”

5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa parkingu przy ul. Żołnierzy Wyklętych w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”

6. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej wraz ze stanowiskami postojowymi w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”

7. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej od Manhattanu (od istniejącej ścieżki rowerowej zlokalizowanej na działce 400/171) do osiedla Poświętne – etap Ia i Ic w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej „

8. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Mazowieckiej w Płońsku”- projekt zamienny

9. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa parkingu zielonego z wewnętrzną drogą dojazdową w ramach zadania : „Budowa parkingu zielonego z wewnętrzną drogą dojazdową oraz kładką umożliwiającą przejście pieszym przez rzekę Płonkę jako połączenie komunikacyjne z terenami inwestycyjnymi w Płońsku”- projekt zamienny

 

szczegóły