BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Powiat ciechanowski

Czerwony – w trakcie realizacji.
Czarny – zrealizowane.
Niebieski – nadzór inspektorski.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CIECHANOWIE

szczegóły
  1. Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania : „Przebudowa mostu nad rzeką Soną o numerze ewidencyjnym JNI 30003281 w miejscowości Konarzewo Sławki w ciągu drogi powiatowej nr 1212 Wróblewo – Pajewo- Gołymin Ośrodek wraz z drogami dojazdowymi do mostu, odcinek od km 9+693,82 do km 10+800,00”.