BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Bydgoszcz

Czerwony – w trakcie realizacji.
Czarny – zrealizowane.
Niebieski – nadzór inspektorski.

SOLBET SP. Z O.O.

szczegóły

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa zjazdu z ul. Dźwigowej (dz. nr. ewid. 34/1 obr. 229) na działki nr. ewid. 32/3   i 34/3obr. 229 w Bydgoszczy” 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „ Przebudowa placu manewrowego w miejscowości Rurka wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”