BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Powiat Rypiński

Czerwony – w trakcie realizacji.
Czarny – zrealizowane.
Niebieski – nadzór inspektorski.

STAROSTWO POWIATOWE.

szczegóły

1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa chodników i budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Mława od km 0+606 DO KM 1+167, dł. 0,561 km- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego”
a. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Mława obejmująca przebudowę chodników na odcinku od km 0+616 do km 1+157 i budowę ścieżki rowerowej na odcinku od km 0+616 do km 0+742 i do 1+070 do km 1+157”
b. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej na 563 Rypin – Mława obejmująca budowę ścieżki rowerowej na odcinku od km 0+742 do km 1+070
2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 563 Rypin – Mława polegająca na przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową ul. Młyńską od km 0 +540 i drogą ul. Dłutka km 0+573”

szczegóły
Szczegóły realizacji
szczegóły
Szczegóły realizacji