BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Powiat Nakielski


Czerwony – w trakcie realizacji.
Czarny – zrealizowane.
Niebieski – nadzór inspektorski.

GMINA SZUBIN.

szczegóły

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa Ulicy Orzeszkowej i sportowej w Szubinie” wraz z uzyskaniem własnym staraniem wszelkich wymaganych opinni, uzgodnień, sprawdzeń, rozwiązań projektowych w zakresie wynikających z przepisów , wykonalnych pozwoleń i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, umożliwiających realizacje przedmiotu robót budowlanych , obejmującej dokumentację projektową i inne niezbędne opracowania rozumiane jako suma rozwiązań projektowych, zwanej dalej „dokumentacją projektową” oraz sprawowania nadzoru autorskiego.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa drogi łączonej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów” wraz z uzyskaniem własnym staraniem wszelkich wymogach opinii, uzgodnień, sprawdzeń, rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów , wykonalnych pozwoleń i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, umożliwiających realizację przedmiotu robót budowlanych , obejmującej dokumentację projektową i inne niezbędne opracowania rozumiane jako suma rozwiązań projektowych , zwanej dalej „dokumentacją projektową” oraz sprawowania nadzoru autorskiego.

 

szczegóły
Szczegóły realizacji

 

szczegóły
Szczegóły realizacji